ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) พิมพ์
ข่าว - ข่าวประกวดราคา
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:10 น.

ประกาศเลขที่ คค 06114.2/ท.2/2561 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3)